top of page
Kropsterapeutisk behandling

Praktiske info 

Reaktioner på behandlingen:

Der kan forekomme både fysiske og psykiske reaktioner i tiden efter en behandling. De fysiske reaktioner består oftest af en opblussen af de symptomer og spændinger, der er blevet behandlet for. De viser sig oftest efter 2-3 dage, men kan, afhængig af problemets omfang, godt vare ved i længere tid.
 

Alle mennesker er forskellige og reagerer ligeledes forskelligt på især kropslig behandling. Reaktioner, så som smerter i led eller muskler, skal ses som en udrensning af kroppen, hvor kroppen udskiller gamle affaldstoffer. Disse affaldsstoffer kan ligge i kroppen i form af små krystaller, som ved udskillelsen kan virke som små “glasskår”, denne udrensning kan være meget smertefuld og kræver flere opfølgende behandlinger. 


Psykiske reaktioner kan være følelser, der kommer “ud af det blå”, eller kraftigere reaktioner end normalt. Forsøg, så vidt muligt, at give dem lov til at “fylde”. Det er gamle uudtrykte følelser, som kroppen giver slip på. 


Varighed/hyppighed af behandling: En behandling varer ca. 60 minutter - inkl. Indledende samtale og tid til at komme af og på Eriksen m.m. Forløbet af videre behandling er meget individuelt alt efter den enkeltes behov, ønske og reaktion på behandlingen. 
Man skal dog altid regne med min. 2 konsulationer inden for 2-3 uger, men ofte har kroppen behov for et længere forløb.

Mulige efterreaktioner

Under og efter en Totum behandling kan der opstå forskellige kropslige reaktioner. De er ikke farlige men blot en naturlig reaktion på behandlingen.

Følgende reaktioner kan optræde:

SNURREN I KROPPEN:

Når gamle spændinger slipper, opstår der en øget gennemstrømning af blodet. Hermed øges optagelse af ilt og næring i cellerne. Denne proces kan mærkes som en snurren. 

SVIMMELHED

Når kroppen retter op på sig/regulerer sig selv, kan der forekomme rystelser.

KILDEN

Overfladiske muskulære spændinger kan mærkes som kilden. 

SVED

Den øgede blodgennemstrømning kan aktivere klientens stofskifte og fremkalde sved. 

BRÆNDENDE

FORNEMMELSE

Når der opstår gennemstrømning i nervesystemet, kan det mærkes som brændende fornemmelser. 

KLØE

Kløe kan forekomme når der opstår gennemstrømning i nervespidserne. 

KRAMPER

Oftest opstår kramper, når musklen afspænder sig selv ved sammentrækning. Det kan også skyldes væske-mangel. 

HYPERVENTILATION

HØNSERØV

ELLER LÅSTE FINGRE

Når klienten får kontakt til en psykisk blokering uden en egentlig forløsning, kan det udløse hyperventilation (klienten prøver at forløse).

Når de indre organer og åndedrættet reguleres, kan der forekomme spændinger omkring munden (hønserøv), og-/eller fingrene låser. 


Det er vigtigt at drikke rigeligt med vand i dagene efter en behandling for at udvaske den øgede udskillelse af affaldsstoffer fra kroppens celler. Drik minium 2 liter pr. Døgn. 

Generelt er det godt med ro resten af dagen. Gå hjem og slap af. Hvis du skal arbejde, gør det da i dit eget tempo - gå tidligt i seng.

bottom of page